De filosoof
40 x 120 cm
Filosoof: de vriend van de wijsheid.